Skip to main content

Manifest

Zeg nee tegen eenzaamheid

Waadhoeke zegt NEE tegen eenzaamheid

Wij, inwoners en maatschappelijke organisaties in Waadhoeke, zijn hevig geschrokken van de eenzaamheid die inwoners van onze gemeente ervaren.

Uit onderzoek blijkt dat 44.8% van de inwoners van Waadhoeke zich in bepaalde fasen van hun leven ongewenst eenzaam voelt. Hiermee scoort Waadhoeke slechter dan de rest van de provincie.

Wij zijn ervan overtuigd dat binnen de samenleving alle mogelijke oplossingen aanwezig zijn en dat burgers en hun organisaties de wil én de capaciteiten bezitten om het gevoel van eenzaamheid te verkleinen.

Onze actiepunten

- We werken er aan om eenzaamheid in Waadhoeke terug te dringen en verder te voorkomen.

- We dringen gevraagd en ongevraagd aan om het onderwerp op de agenda bij de overheid en (maatschappelijke) organisaties te krijgen.

- We eisen een gevoel van urgentie van de politiek (bestuur, raad en beleidsadviseurs) en vragen bestrijding van eenzaamheid als speerpunt voor de komende jaren op te nemen.

- We steunen initiatieven van inwoners in Waadhoeke die bijdragen tot ontmoeting en onderlinge verbondenheid.

- We zetten financiële middelen in voor algemeen toegankelijke voorzieningen, waar inwoners zichzelf kunnen ontwikkelen en een bijdrage leveren aan vergroting van de maatschappelijke samenhang.

We verlenen steun aan

- De jaarlijkse week tegen eenzaamheid;

- Het ontwikkelen van een informatiepunt;

- Trainingen over het herkennen, omgaan, en bestrijden van eenzaamheid.

Onze ambities

- Binnen twee jaar willen we een positieve invloed hebben op het provinciaal gemiddelde.

- Minimaal 50 organisaties uit Waadhoeke, verbinden zich aan het manifest en het daaruit voortkomend actieplan.

 

Hoe wij dit samen met professionele en maatschappelijke organisaties willen bereiken, is te vinden in het Actieplan.