Skip to main content

Home

Zeg nee tegen eenzaamheid

Waadhoeke zegt NEE tegen eenzaamheid

“Wij, inwoners en maatschappelijke organisaties in Waadhoeke, zijn hevig geschrokken van de omvang van eenzaamheid die inwoners van onze gemeente ervaren”.

Dit is de beginzin van het manifest dat aan de gemeenteraad van Waadhoeke is aangeboden. Uit onderzoek van het Fries Planbureau is namelijk gebleken dat 44.8% van de bevolking zich in bepaalde fasen van hun leven ongewenst eenzaam voelt.  

In ons manifest roepen we op om met elkaar te strijden voor verbeteringen. Wij zijn ervan overtuigd dat binnen de samenleving alle mogelijke oplossingen aanwezig zijn en dat burgers en hun organisaties de wil én de capaciteiten bezitten om het gevoel van eenzaamheid te verkleinen. Daarbij doen we ook een beroep op de organisaties, die ondersteuning geven aan mensen in de gemeente Waadhoeke, waaronder u ook valt.

Wij hopen dat we in dit statement niet alleen staan. Dat ook u vindt dat we niet langer stil kunnen blijven. Dat ook u een bijdrage wilt leveren aan de verkleining van het eenzaamheidsgevoel. Het is tijd voor actie.

Met u als maatschappelijke en professionele organisaties willen we die gezamenlijk de werkgroep Een tegen eenzaamheid Waadhoeke vormen. Gestart in 2016 vanuit de gezamenlijke kerken, het (toenmalige) Gebiedsteam Franeker en De Skûle Welzijn om jaarlijks de Week tegen eenzaamheid te organiseren. Drie jaar later hopen wij met u en vele anderen een brede gezamenlijke coalitie te kunnen vormen. 

Wij streven er naar om 50 organisaties tijdens de landelijke week tegen eenzaamheid in Waadhoeke te mobiliseren om mede ondertekenaars te worden van het manifest  en het actieplan en mee te doen en te denken in het bestrijden van eenzaamheid, wat positieve gevolgen kan hebben voor de samenleving en voor uw organisatie.

Doet u met ons mee?

Wij roepen u op om medeondertekenaar te worden van dit manifest en het daaruit voortvloeiende actieplan. Daarmee zegt u:

  • Dat  u het eens bent met onze oproep en dat u zich wilt verbinden aan een gezamenlijk te ontwikkelen actieplan.
  • Dat u wilt meewerken om eenzaamheid terug te dringen en te voorkomen.

 

De gezamenlijke ondertekening van het manifest vindt plaats op donderdag 3 oktober.

 

Via 'contact' kunt u zich opgeven voor de diverse bijeenkomsten en /of bij ons aansluiten.

 

Wilt u meer achtergrondinformatie, dan kunt u contact opnemen met:

Dorette van Houten            0517-390664

Corien van Stam                 0617 518765

 

Wij zijn:

De werkgroep Eén tegen Eenzaamheid Waadhoeke:

Roelof Santing, Herman Jillings, Jelte Lindeboom, Dorette van Houten, Antje Geerstma, Anna Geesje Bakker, Rixt Hiemstra, Lutske Harmsma, Juliët Jukema, Corien van Stam, Theo Lodewijk, Annie Mulder -Questroo, Minze Aardema, Ingrid Bus.

 

Het comité van aanbeveling bestaat uit:

Gebiedsteams Waadhoeke, De Skûle Welzijn, Interkerkelijk diaconaal overleg (IDO) Waadhoeke, Zin Portaal, Thuiszorg Het Friese Land, Vrije Evangelische Gemeente, Gezondheidscentrum Het Want .

 

Ambassadeurs van het onderwerp:

Dirk Murk Kinderburgemeester Waadhoeke, Jeugdraad Waadhoeke