Skip to main content

Actieplan

Zeg nee tegen eenzaamheid

Actieplan

Waadhoeke zegt nee tegen eenzaamheid

Eenzaamheid, het subjectieve gevoel van gemis aan kwantiteit en/of kwaliteit van sociale relaties, kan iedereen overkomen. Ook in Waadhoeke zijn te veel mensen eenzaam.

 In Waadhoeke pakken we eenzaamheid aan door:

1. Eenzaamheid binnen organisatie als speerpunt binnen het beleid op te nemen.

Dit doen we door:

- Samen met inwoners met gevoelens van eenzaamheid, brengen organisaties in beeld waar hun organisatie van meerwaarde is.
- Eigen doelgroepen en achterban worden daarbij niet uit het oog verloren.
- Gelijktijdig wordt verder gekeken dan de eigen organisatie.

 

2. In elke organisatie een aandachtsfunctionaris eenzaamheid aan te stellen.

Dit doen we door:

- Binnen de eigen organisatie daarvoor een medewerker functioneel verantwoordelijk te maken en deze functie bekend te maken in de eigen organisatie en het netwerk.
- Aandachtsfunctionarissen vinden en helpen elkaar door (netwerk)-bijeenkomsten. Zij kennen de kracht van de eigen en die van andere organisatie.

 

3. Signalen op te pakken en bespreekbaar te maken.

Dit doen we door:

- Te leren signalen te herkennen.
- Korte lijnen te leggen tussen inwoners onderling en waar nodig organisaties met elkaar in contact te brengen.
- We spreken altijd met personen en nooit over personen.
- Organisaties inventariseren in manieren om breed ervaren signalen om te zetten in (gezamenlijke) acties.
- Inwoners te ‘triggeren’ op wat ze voor de ander kunnen beteken en niet andersom.

 

4. Structurele deskundigheidsbevordering binnen professionele en vrijwilligers organisaties.

Dit doen we door:

- Omgaan met eenzaamheid op te nemen in het opleidingsprogramma.
- Ervaringsdeskundigen en inwoners denken mee te laten bij het opleidingsprogramma.
- In de opzet van het programma werken professionals en vrijwilligersorganisaties samen en maken gebruik van elkaars expertise.

5. Samenwerking te bevorderen tussen zorg- en welzijnsorganisaties.

Dit doen we door:

- Continuïteit in de contacten tussen de professioneel en vrijwilligersorganisaties organisaties. te waarborgen.
- Bureaucratie te omzeilen.
- Zoveel mogelijk klein en concreet te werken met korte lijnen.

 

6. Iedere burger uit te dagen om zijn of haar steentje bij te dragen in zijn/haar eigen sociale omgeving, familie, buurt, vereniging en om organisatie om zo gezamenlijk de drempel te verlagen om sociale relaties aan te gaan.

Dit doen we door:

- Nieuw leven te blazen in sociale contacten in buurten, wijken en mee te werken aan burgerinitiatieven.
- Openheid over het onderwerp te creëren en bespreekbaar te maken (collectief en individueel).
- Medewerkers van organisaties uit te dagen persoonlijk betrokken te zijn en het goede voorbeeld te geven.
- Aangeboden activiteiten te evalueren en waar nodig aan te passen.