Skip to main content

Home

Welkom op de website Waadhoeke zegt NEE tegen eenzaamheid.

 

Deze website is van de werkgroep “Eén tegen Eenzaamheid” een initiatief dat genomen is in het voormalige Franekeradeel tussen de gezamenlijke kerken en het Gebiedsteam. Inmiddels hebben zich meerdere organisaties bij ons aangesloten en werken wij Waadhoeke breed. Wij zijn een burgerinitiatief en werken bottom up aan het thema.

In 2019 hebben wij het initiatief genomen tot het aanbieden van een manifest. (zie onder manifest).

Tot die tijd hielden wij ons voornamelijk bezig met het organiseren van de week tegen eenzaamheid.

Op deze website willen wij u gerichte informatie geven over onze werkgroep en het manifest.

 

De Tijdslijn:

2019                Maken manifest Waadhoeke zegt NEE tegen eenzaamheid

mei 2019         Aanbieden manifest aan de gemeenteraad

3 juni               Informatieavond over het manifest en de eerste aanzet tot een actieplan

9 september   Informatieavond bespreken van het actieplan

3 oktober       Ondertekening van het manifest en het actieplan door 50 organisties uit Waadhoeke tijdens de week van de eenzaamheid. In de Mariakerk in Winsum

 

Wat als u het met dit manifest eens bent?

Wij nodigen u uit om met ons mee te doen. Het gevoel van eenzaamheid kunnen we alleen terugdringen als we dit gezamenlijk doen.

Als u overweegt medeondertekenaar te worden van het manifest nodigen wij u graag uit voor de informatieavonden.

De eerste is inmiddels geweest

tweede avond is op maandag 9 september in de PKN kerk in Menaam.

Meer info over deze avond vindt u onder het kopje informatie avond.

U bent van harte welkom. 

Hier kunt u zich aanmelden voor de informatieavonden via de aanmeldpagina.

Wilt u meer informatie over de avond dan kunt u het contactformulier invullen, dan nemen wij contact met u op.


De werkgroep Eén tegen Eenzaamheid Waadhoeke bestaat uit:

Roelof Santing, Herman Jillings, Jelte Lindeboom, Dorette van Houten,Ansje Geerstma, Anna Geesje Bakker, Rixt Hiemstra, Lutske Harmsma, Juliette Jukema, Corien van Stam, Theo Lodewijk, Annie Mulder -Questroo, Minze Aardema, Ingrid Bus, 

 

Het comité van aanbevelingen bestaat uit:

Gebiedsteams Waadhoeke, De Skûle Welzijn, Interkerkelijk diaconaal overleg (IDO) Waadhoeke, Zin Portaal, Thuiszorg Het Friese Land,

Vrije evangelische gemeente, Het want

 

Ambassadeurs van het onderwerp zijn inmiddels;

Piter Murk de Groot Kinderburgemeester Waadhoek

Afvaardiging van de Jeugdraad Waadhoeke