Skip to main content

Home

Zeg nee tegen eenzaamheid

Waadhoeke zegt NEE tegen eenzaamheid

“Wij, inwoners en maatschappelijke organisaties in Waadhoeke, zijn hevig geschrokken van de omvang van eenzaamheid die inwoners van onze gemeente ervaren”.

Dit is de beginzin van het manifest dat aan de gemeenteraad van Waadhoeke is aangeboden. In ons manifest roepen we op om met elkaar te strijden voor verbeteringen rondom het thema eenzaamheid. Daarbij doen we een beroep op de organisaties die, op wat voor wijze dan ook, ondersteuning geven aan mensen in de gemeente Waadhoeke. Wij hopen dat we in dit statement niet alleen staan. Dat ook u vindt dat we niet langer stil kunnen blijven. Dat ook u een bijdrage wilt leveren aan de verkleining van het eenzaamheidsgevoel. Het is tijd voor actie.

Wij streven er naar om zoveel mogelijk professionele en maatschappelijke organisaties in de gehele breedte van de samenleving in Waadhoeke te mobiliseren om medeondertekenaars te worden van het manifest en actieplan. We vragen organisaties mee te doen en mee te denken in het bestrijden van eenzaamheid bij jong en oud.

 

Doet u met ons mee?

Wij roepen u op om medeondertekenaar te worden van dit manifest en het daaruit voortvloeiende actieplan. Daarmee zegt u:

- Dat u het eens bent met onze oproep en dat u zich wilt verbinden aan een gezamenlijk te ontwikkelen actieplan.

- Dat u wilt meewerken om eenzaamheid terug te dringen en te voorkomen.

 

De werkgroep Eén tegen Eenzaamheid Waadhoeke

Roelof Santing, Herman Jillings, Jelte Lindeboom, Eefke Zeilstra, Sytze Ypma, Jantine Riedstra, Antje Geertsma, Anna Geesje Bakker, Juliët Jukema, Roger Wind, Anneke Douma en Ingrid Bus.

 

Het comité van aanbeveling bestaat uit:

Gebiedsteam Waadhoeke, De Skûle Welzijn, Interkerkelijk diaconaal overleg (IDO) Waadhoeke, Sichtpunt, Thuiszorg Het Friese Land.

 

Ambassadeurs van het onderwerp:

Dirk Murk Kinderburgemeester Waadhoeke, Jeugdraad Waadhoeke

 

Contact

Wilt u meer achtergrondinformatie, wilt u zich opgeven voor bijeenkomsten of wilt u zich bij ons aansluiten dan kunt u contact opnemen met:

Anna Geesje Bakker a.bakker@waadhoeke.nl 
Herman Jillings h.jillings@sozawe-nw-fryslan.nl

U kunt ook gebruik maken van het contactformulier.